Gameserver 2

Yehorivka Skirmish v2 Yehorivka Skirmish v2
Name
✪✪✪ GERMAN SQUAD #1 ✪✪✪ @GER-SQUAD.community
Address
194.26.183.35:7787
Game
Squad
Player
21 / 100
Mutaha Skirmish v1 Mutaha Skirmish v1
Name
✪✪✪ GERMAN SQUAD #2 ✪✪✪ @GER-SQUAD.community
Address
194.26.183.36:7787
Game
Squad
Player
0 / 100